Atelier Skoe,
Skoevegen 1
3800 BØ

Mobil 99 23 86 25
grete@skoe.no


Mine arbeider handler i første rekke om å ta tak i en stemning
– en følelse – et inntrykk.

Menneske, som naturen, har så mange aspekter;
dramatikk – mystikk – villskap – lengsler, fred og skjønnhet.

Gjennom arbeid med komposisjon og valg av teknikk og redskap tilstreber jeg en enkel uttryksform – en personlig form for kommunikasjon